(1)
Soler, A. El lèxic cortès I Cavalleresc En Curial E Güelfa: Mots Patrimonials I interferències Culturals. Anu. estud. mediev. 2015, 45, 109-142.