(1)
Viciano, P. Deute Públic I Renda Censalista Al País Valencià En El Segle XV. Una Proposta d’interpretació. Anu. estud. mediev. 2018, 48, 925-953.