(1)
Turull Rubinat, M. La Formació Del Poder polític Als Segles XII-XV I Els orígens Medievals De l’Estat. Historia política I Historia Del Dret: Bibliografía Recent En Llengua Francesa (1984-1994). Anu. estud. mediev. 1995, 25, 761-809.