Barral i Altet, X. (1994). Observacions sobre les relacions històriques i artístiques entre Cluny i la Península Ibèrica (segles X-XII). Anuario De Estudios Medievales, 24(1), 925–942. https://doi.org/10.3989/aem.1994.v24.1005