Batalla, J., & de la Cruz Vergari, E. (2019). Vicent Ferrer i la lògica del segle XIV. Anuario De Estudios Medievales, 49(1), 13–44. https://doi.org/10.3989/aem.2019.49.1.01