Sabaté, F. (1993). Evolució i expressió de la sexualitat medieval. Anuario De Estudios Medievales, 23(1), 163–195. https://doi.org/10.3989/aem.1993.v23.1045