Riera i Melis, A. (1992). El bisbat de Girona al primer terç del segle XV. Aproximació al context sòcio-econòmic de la sèrie sísmica olotina (1427-1428). Anuario De Estudios Medievales, 22(1), 161–204. https://doi.org/10.3989/aem.1992.v22.1068