Turull Rubinat, M., & Ribalta Haro, J. (1991). «De voluntate Universitatis». La formació i l’expressió de la voluntat del municipi (Tàrrega, 1214-1520). Anuario De Estudios Medievales, 21(1), 143–231. https://doi.org/10.3989/aem.1991.v21.1108