Garcia-Oliver, F. . (2021). Els batiats, o musulmans convertits: una altra seqüela de la conquesta i la colonització valenciana. Anuario De Estudios Medievales, 51(2), 687–711. https://doi.org/10.3989/aem.2021.51.2.07