Furió, A. (2022). Mobles e semovents. Animals, estris agrícoles i reutilització al camp valencià tardomedieval. Anuario De Estudios Medievales, 52(1), 99–147. https://doi.org/10.3989/aem.2022.52.1.05