Morelló Baget, J. (2005). La comunitat de preveres de Reus i el seu encaix dins lafiscalitat municipal. Anuario De Estudios Medievales, 35(2), 863–906. https://doi.org/10.3989/aem.2005.v35.i2.157