Alanyà I Roig, J. (2005). Pere Pasqual, fill i rector de La Fatarella, capellà del rei Pere el Cerimoniós, i l’origen del culte a la Mare de Déu de la Misericòrdia (segle XIV). Anuario De Estudios Medievales, 35(2), 951–970. https://doi.org/10.3989/aem.2005.v35.i2.159