Vidal Franquet, J. (2003). Quatre pintors de Tarragona a la ciutat de Tortosa. Algunes notícies d ’Arxiu. Anuario De Estudios Medievales, 33(1), 463–485. https://doi.org/10.3989/aem.2003.v33.i1.207