Alanyà i Roig, J. (2002). Procès inquisitorial contra el castellà d’Amposta Fra Pedro Roiç de Moros a la cúria pontificia del papa Benet XIII (I414-1418). Anuario De Estudios Medievales, 32(1), 199–292. https://doi.org/10.3989/aem.2002.v32.i1.235