Mira Jódar, A. J., & Viciano, P. (2002). Arrendaments i parceries. La gestió indirecta de la terra al País Valencià (segles XIV-XV). Anuario De Estudios Medievales, 32(1), 481–500. https://doi.org/10.3989/aem.2002.v32.i1.242