Verdés i Pijuan, P. (2001). Una espècia autòctona. El comerç del safrà a Catalunya durant el segle XV. Anuario De Estudios Medievales, 31(2), 757–785. https://doi.org/10.3989/aem.2001.v31.i2.268