Ferrer i Mallol, M. T. (2001). Fruita seca i fruita assecada, una especiatitat de l´àrea econòmica catalana-valenciana-balear. Anuario De Estudios Medievales, 31(2), 883–943. https://doi.org/10.3989/aem.2001.v31.i2.272