Orti i Gost, P. (2001). El municipi de Barcelona i les parrĂ²quies del seu entorn al segle XIV. Anuario De Estudios Medievales, 31(1), 33–48. https://doi.org/10.3989/aem.2001.v31.i1.278