Martínez Araque, I. (2010). Transmissió del patrimoni i mercat immobiliari urbà. L’habitatge de les famílies artesanes en la vila d’Alzira durant els segles XIV-XV. Anuario De Estudios Medievales, 40(1), 201–221. https://doi.org/10.3989/aem.2010.v40.i1.301