Ferrer Mallol, M. T. (1999). Discòrdies entre la petita noblesa urbana i els homes de vila a les terres meridionals valencianes en el primer terç del segle XIV. Anuario De Estudios Medievales, 29(1), 301–313. https://doi.org/10.3989/aem.1999.v29.i1.525