Martínez Ferra, G. (1999). Una nova versió catalana del Liber de conservanda sanitate de Johannes de Toleto. Anuario De Estudios Medievales, 29(1), 585–599. https://doi.org/10.3989/aem.1999.v29.i1.538