Molina i Castellà, A. (1999). “Un dels suptils maestres de la sua art qui sien en nostra senyoria": Consolí Blanch d’Estrasburg, un argenter alemany a la Corona d’Aragó (1372-1401). Anuario De Estudios Medievales, 29(1), 655–687. https://doi.org/10.3989/aem.1999.v29.i1.542