Feliu, G. (1998). L’administració de la Comanda Hospitalera de Barberà: un llibre de comptes de 1410-1411. Anuario De Estudios Medievales, 28(1), 187–217. https://doi.org/10.3989/aem.1998.v28.i0.582