Morelló i Baget, J. (1997). Els impostos sobre la renda a Catalunya: redelmes, onzens i similars. Anuario De Estudios Medievales, 27(2), 903–968. https://doi.org/10.3989/aem.1997.v27.i2.628