Riera i Melis, A. (1996). El Mediterrani Occidental al darrer quart del segle XIII: Concurrència comercial i conflictivitat política. Anuario De Estudios Medievales, 26(2), 729–782. https://doi.org/10.3989/aem.1996.v26.i2.667