Piñol Alabart, D. (1996). El notariat a Reus al segle XIII: Una aportació a la seva historia. Anuario De Estudios Medievales, 26(2), 979–1001. https://doi.org/10.3989/aem.1996.v26.i2.675