Feliu, G. (1996). La pagesia catalana abans de la feudalització. Anuario De Estudios Medievales, 26(1), 19–41. https://doi.org/10.3989/aem.1996.v26.i1.686