Monlleó i Calcerà, Ángel. (1996). Estudi iconografie de l’església de Sant Joan Baptista d’Orta (Tarragona). Anuario De Estudios Medievales, 26(1), 407–435. https://doi.org/10.3989/aem.1996.v26.i1.694