Simó, M. (2015). Traducció i reescriptura de la cansó occitana al Roman de la Rose de Jean Renart. Anuario De Estudios Medievales, 45(1), 79–107. https://doi.org/10.3989/aem.2015.45.1.03