Soler, A. (2015). El lèxic cortès i cavalleresc en Curial e Güelfa: mots patrimonials i interferències culturals. Anuario De Estudios Medievales, 45(1), 109–142. https://doi.org/10.3989/aem.2015.45.1.04