Martines, V. (2015). En estil de fictes paraules que tenen sentits no fictes: anàlisi de locucions i col·locacions en Joan Roís de Corella en el context del llenguatge literari de la Corona d’Aragó en el segle XV. Anuario De Estudios Medievales, 45(1), 143–181. https://doi.org/10.3989/aem.2015.45.1.05