Santanach i Suñol, J. (2017). La composició de la versió catalana medieval del Tresor de pobres del ms. 864 de la Biblioteca de Catalunya. Anàlisi del contingut i edició de les receptes de confits. Anuario De Estudios Medievales, 47(1), 335–357. https://doi.org/10.3989/aem.2017.47.1.12