Cassanyes Roig, A. (2018). El capítol catedralici de Mallorca a la segona meitat del segle XV (1450-1495). Anuario De Estudios Medievales, 48(2), 587–614. https://doi.org/10.3989/aem.2018.48.2.02