Turull Rubinat, M. (1995). La formació del poder polític als segles XII-XV i els orígens medievals de l’Estat. Historia política i historia del Dret: bibliografía recent en llengua francesa (1984-1994). Anuario De Estudios Medievales, 25(2), 761–809. https://doi.org/10.3989/aem.1995.v25.i2.954