MORELLÓ I BAGET, J. Aproximació a les fonts fiscals de la Catalunya baixmedieval: llibres d’estimes, valies i manifests. Anuario de Estudios Medievales, [S. l.], v. 22, n. 1, p. 425–441, 1992. DOI: 10.3989/aem.1992.v22.1076. Disponível em: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/1076. Acesso em: 24 feb. 2024.