FURIÓ, A. Mobles e semovents. Animals, estris agrícoles i reutilització al camp valencià tardomedieval. Anuario de Estudios Medievales, [S. l.], v. 52, n. 1, p. 99–147, 2022. DOI: 10.3989/aem.2022.52.1.05. Disponível em: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/1288. Acesso em: 4 oct. 2022.