MOLINA I CASTELLÀ, A. “Un dels suptils maestres de la sua art qui sien en nostra senyoria": Consolí Blanch d’Estrasburg, un argenter alemany a la Corona d’Aragó (1372-1401). Anuario de Estudios Medievales, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 655–687, 1999. DOI: 10.3989/aem.1999.v29.i1.542. Disponível em: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/542. Acesso em: 28 nov. 2023.