ORTÍ COST, P. Una primera aproximació als fogatges catalans de la dècada de 1360. Anuario de Estudios Medievales, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 747–773, 1999. DOI: 10.3989/aem.1999.v29.i1.545. Disponível em: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/545. Acesso em: 7 jun. 2023.