SERRA CLOTA, A. Reaccions senyorials a la crisi agrària a Catalunya, a la Baixa Edat Mitjana: els remences. Anuario de Estudios Medievales, [S. l.], v. 29, n. 1, p. 1005–1042, 1999. DOI: 10.3989/aem.1999.v29.i1.556. Disponível em: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/556. Acesso em: 8 jun. 2023.