MONLLEÓ I CALCERÀ, Ángel. Estudi iconografie de l’església de Sant Joan Baptista d’Orta (Tarragona). Anuario de Estudios Medievales, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 407–435, 1996. DOI: 10.3989/aem.1996.v26.i1.694. Disponível em: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/694. Acesso em: 2 mar. 2024.