CASSANYES ROIG, A. El capítol catedralici de Mallorca a la segona meitat del segle XV (1450-1495). Anuario de Estudios Medievales, [S. l.], v. 48, n. 2, p. 587–614, 2018. DOI: 10.3989/aem.2018.48.2.02. Disponível em: https://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/897. Acesso em: 2 dic. 2022.