Barral i Altet, Xavier. 1994. «Observacions Sobre Les Relacions històriques I artístiques Entre Cluny I La Península Ibèrica (segles X-XII)». Anuario De Estudios Medievales 24 (1):925-42. https://doi.org/10.3989/aem.1994.v24.1005.