Riera i Melis, Antoni. 1992. «El Bisbat De Girona Al Primer Terç Del Segle XV. Aproximació Al Context sòcio-econòmic De La sèrie sísmica Olotina (1427-1428)». Anuario De Estudios Medievales 22 (1):161-204. https://doi.org/10.3989/aem.1992.v22.1068.