Morelló i Baget, Jordi. 1992. «Aproximació a Les Fonts Fiscals De La Catalunya Baixmedieval: Llibres d’estimes, Valies I Manifests». Anuario De Estudios Medievales 22 (1):425-41. https://doi.org/10.3989/aem.1992.v22.1076.