Turull Rubinat, Max, y Jaume Ribalta Haro. 1991. «“De Voluntate Universitatis”. La Formació I l’expressió De La Voluntat Del Municipi (Tàrrega, 1214-1520)». Anuario De Estudios Medievales 21 (1):143-231. https://doi.org/10.3989/aem.1991.v21.1108.