Furió, Antoni. 2022. «Mobles E Semovents. Animals, Estris agrícoles I Reutilització Al Camp Valencià Tardomedieval». Anuario De Estudios Medievales 52 (1):99-147. https://doi.org/10.3989/aem.2022.52.1.05.