Sales i Favà, Lluís, y Carles Vela Aulesa. 2022. «Llogar Els Ciris I Revendre El Refús. El Consum De Cera Per a Usos Litúrgics a La Barcelona Baixmedieval». Anuario De Estudios Medievales 52 (1):209-34. https://doi.org/10.3989/aem.2022.52.1.08.