Alanyà i Roig, Josep. 2002. «Procès Inquisitorial Contra El Castellà d’Amposta Fra Pedro Roiç De Moros a La Cúria Pontificia Del Papa Benet XIII (I414-1418)». Anuario De Estudios Medievales 32 (1):199-292. https://doi.org/10.3989/aem.2002.v32.i1.235.