Ferrer i Mallol, Maria Teresa. 2001. «Fruita Seca I Fruita Assecada, Una Especiatitat De l´àrea econòmica Catalana-Valenciana-Balear». Anuario De Estudios Medievales 31 (2):883-943. https://doi.org/10.3989/aem.2001.v31.i2.272.