Orti i Gost, Pere. 2001. «El Municipi De Barcelona I Les parròquies Del Seu Entorn Al Segle XIV». Anuario De Estudios Medievales 31 (1):33-48. https://doi.org/10.3989/aem.2001.v31.i1.278.